Nâng cao hiểu biết về phòng, chống cúm gia cầm qua dự án VAHIP

Cập nhật ngày: 17/06/2013 04:43:39

Ban quản lý Dự án VAHIP (Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam) vừa tổng kết chương trình Truyền thông phòng, chống cúm gia cầm qua trường Tiểu học năm 2013.


Trao quà cho các em học sinh trường Thường Phước1A,
Bình Thạnh và Bình Thạnh 1

Dự án được triển khai từ 14/3 - 31/5/2013, tại các trường tiểu học: Thường Phước 1, Thường Phước 1A (huyện Hồng Ngự); Bình Thạnh, Bình Thạnh 1 (TX.Hồng Ngự); Bình Phú 1, Bình Phú 2 (huyện Tân Hồng). Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án thu được kết quả khả quan, mức độ hiểu biết về cúm gia cầm của giáo viên, học sinh và phụ huynh ở các trường này đã tăng lên. Cụ thể, giáo viên tăng 16,38%, học sinh tăng 34,54%, phụ huynh tăng 34,71% và bình quân cả ba đối tượng tăng 28,54%.

Hoạt động này cần tiếp tục triển khai, nhân rộng tại các trường Tiểu học và THCS.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn