Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân - cần sự vào cuộc đồng bộ

Cập nhật ngày: 25/11/2013 04:57:58

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020, đồng thời đề ra các giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác y tế, chủ động nguồn tài chính y tế bền vững, giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra rất cần một tiếng nói đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương.

Nhiều chuyển biến tích cực

Sau 4 năm triển khai thực hiện, Luật BHYT đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Năm 2010, toàn tỉnh có 721.734 người tham gia BHYT, chiếm 42,3% dân số, đến nay có 920.912 người tham gia BHYT, chiếm 54,93% dân số của tỉnh. Tổng thu BHYT tăng từ 303,4 tỷ đồng năm 2010 lên 492,2 tỷ đồng năm 2012. Trung bình hàng năm thanh toán cho 3,5 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Quyền lợi của người tham gia BHYT cơ bản được bảo đảm theo đúng quy định và phạm vi dịch vụ ngày càng mở rộng theo sự phát triển của tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong y tế. Công tác tổ chức KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT được cải thiện đáng kể về quy trình, thủ tục. Việc mở rộng cơ sở KCB BHYT từ tuyến xã đến các bệnh viện, kể cả bệnh viện tư nhân bước đầu thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở. Việc triển khai thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo phương thức khoán định suất đã góp phần giúp các bệnh viện chủ động trong điều hành kinh phí, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT.

Cần tiếng nói chung...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác BHYT trên địa bàn tỉnh cũng còn không ít khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa cao (54,93% so với bình quân cả nước năm 2012 đạt trên 65%), phần lớn tập trung ở đối tượng được hỗ trợ 100% BHYT, như: người nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội... Trong khi đó, đối tượng thuộc nhóm cận nghèo chiếm rất ít, đối tượng tự nguyện tập trung chủ yếu ở những người thường xuyên ốm đau hoặc mắc các bệnh mãn tính có chi phí chữa trị cao... Tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT còn thấp, chất lượng KCB chưa cao, nhất là ở tuyến y tế cơ sở, gây tình trạng KCB vượt tuyến làm bội chi quỹ KCB BHYT thường xảy ra, còn nhiều biểu hiện lạm dụng trong KCB BHYT; tính tuân thủ pháp luật về BHYT chưa cao, vẫn còn tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT mà chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Ngoài những đối tượng được ngân sách Nhà nước bảo đảm, tỷ lệ tham gia BHYT của người lao động trong các doanh nghiệp, hộ cận nghèo, đối tượng tự nguyện còn thấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động thực hiện chính sách BHYT chưa toàn diện nên hiệu quả chưa cao. Một bộ phận người dân chưa quen suy nghĩ tham gia BHYT để phòng khi ốm đau, chung tay đóng góp mình vì mọi người, mọi người vì mình. Một số khác chưa nắm đầy đủ quy định của Luật BHYT nên khi đi KCB gặp khó khăn.

Thực hiện tốt chính sách BHYT chính là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Để công tác này được mọi người tích cực tham gia, ngành BHXH và các ngành hữu quan phải tập trung thực hiện nhiều việc: phải hoạch định và xây dựng được cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu KCB, đào tạo đội ngũ thầy thuốc giỏi, có y đức; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân; tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác tham gia BHYT; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, BHYT từng bước hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả và cân đối được các nguồn quỹ bảo hiểm xã hội, BHYT; mức đóng BHYT phải phù hợp với mức hưởng để mọi người tham gia...

Với mục tiêu tăng tỷ lệ dân số có thẻ BHYT, kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến 2020, cụ thể đến năm 2015 có 70% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 đạt 80% .

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn