Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Cập nhật ngày: 28/10/2013 04:24:06

Nhằm mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

Theo đó, sẽ tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 70% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 80% dân số tham gia BHYT. Đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa, bệnh của người tham gia BHYT. Phấn đấu giảm tỷ lệ chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình xuống dưới 40% vào năm 2020.

Giải pháp thực hiện trong lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn này là xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT, đẩy mạnh sự tham gia của hệ thống chính trị; tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ trên 90%, đồng thời thực hiện các giải pháp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT. Nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh BHYT, trong đó tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh. Cung cấp thuốc cho người bệnh BHYT theo hướng đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. Đầu tư trang thiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu...

MT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn