Bảo hiểm xã hội Đồng Tháp

Phấn đấu khắc phục vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 05/08/2013 04:09:47

Năm 2012, Đồng Tháp có 901.258 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm 55,09% dân số toàn tỉnh. Năm 2013, bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 65% dân số, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn.

Trong năm 2012, BHXH Đồng Tháp thực hiện giám định thanh toán trên 3,4 triệu lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT với tổng chi phí khám chữa bệnh 467,65 tỷ đồng, vượt quỹ gần 34 tỷ đồng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vượt quỹ, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước.

Mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ mức đóng nhưng nhóm đối tượng hộ cận nghèo chỉ đạt 21%, học sinh đạt 66,9%, nhóm hộ nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 24,3% có mức đóng thấp nhất nhưng khi tham gia không có sự ràng buộc nào, vì vậy đa số chỉ tham gia khi có nhu cầu khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, một số quy định về thủ tục, điều kiện khám chữa bệnh cũng là nguyên nhân làm vượt quỹ như trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh bằng giấy chứng sinh, khai sinh chiếm chi phí 17,57 tỷ đồng, trong khi chỉ có những trẻ có thẻ BHYT mới có quỹ khám, chữa bệnh BHYT; trường hợp người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến vẫn được hưởng quyền lợi theo hạng bệnh viện 30%, 50%, 70%, từ đó người bệnh có thể đi khám nhiều cơ sở y tế trong ngày, rất khó kiểm soát phần chi phí này; chi phí khám chữa bệnh đa tuyến, giá viện phí mới tăng cao và số người đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ngoài tỉnh nhiều cũng làm tăng thêm bội chi quỹ nằm ngoài khả năng kiểm soát của BHXH tỉnh.

Giảm tỷ lệ vượt quỹ BHYT và tăng nhanh độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình BHYT toàn dân, đảm bảo nguyên tắc bảo hiểm là lấy số đông bù số ít là mục tiêu mà BHXH Đồng Tháp đã và đang hướng tới trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, ngày 30/7/2013, Giám đốc BHXH tỉnh ban hành kế hoạch khắc phục vượt quỹ khám, chữa bệnh BHYT với các giải pháp cơ bản: tăng cường các biện pháp phát triển đối tượng như đổi mới hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực tiếp với đối tượng; chấn chỉnh hệ thống đại lý thu BHYT trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tốt các quy trình cấp và quản lý thẻ BHYT; quy trình giám định thanh toán và đấu thầu thuốc BHYT... phấn đấu đến cuối năm 2013 đạt mục tiêu 65% dân số có thẻ BHYT, trong đó, đối tượng học sinh tăng từ 66,9% lên 74%; trẻ em dưới 6 tuổi đạt 100%, hộ gia đình tăng từ 26% lên 30%; hộ cận nghèo tăng từ 21% lên 26%.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn