Hỗ trợ đến 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Cập nhật ngày: 22/07/2013 03:56:11

Ngày 17/7/2013, UBND tỉnh Đồng Tháp đã nâng mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 80% đến 100% kể từ 1/8/2013.

Theo đó, đối tượng người cận nghèo mới thoát nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và người thuộc hộ cận nghèo tại 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng, trong đó: 70% từ nguồn ngân sách Trung ương, 30% từ nguồn ngân sách địa phương.

Đối tượng người cận nghèo còn lại trước đây được hỗ trợ 70% nay tăng thêm 10%, như vậy tổng mức hỗ trợ là 80% gồm: 70% mức đóng từ nguồn ngân sách Trung ương, 10% từ nguồn ngân sách địa phương, người cận nghèo tự đóng 20%. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2013.

V.H

Gửi bình luận của bạn