Triển khai thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết”

Cập nhật ngày: 04/07/2022 05:38:46

ĐTO - Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Quân Dân y, bệnh viện tư nhân tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) năm 2022 thông qua hoạt động tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành đang quản lý thực hiện hoạt động loại bỏ lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước bên trong, xung quanh nơi làm việc và nhà ở, nơi lưu trú.


Xã đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công an xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh hỗ trợ, hướng dẫn người dân xúc lu diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh SXH” năm 2022 trên quy mô toàn tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố thực hiện đánh giá các chỉ số véc-tơ truyền bệnh SXH sau mỗi đợt thực hiện Chiến dịch. Xây dựng nội dung các thông điệp truyền thông và phát các tài liệu truyền thông phòng, chống bệnh SXH trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương.

Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch “Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh SXH” tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm khuyến cáo người dân thực hiện diệt lăng quăng phòng, chống bệnh SXH Dengue tại nhà ở, nơi lưu trú, không để các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà có lăng quăng.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn