Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 10/01/2014 12:33:34

Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM). Từ đầu năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa các nội dung Đoàn thanh niên tham gia XDNTM vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chỉ đạo và theo dõi công tác triển khai tại các đơn vị. Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã đăng ký thực hiện 9 công trình Thanh niên cấp tỉnh, 118 công trình cấp huyện và 2.985 công trình cấp cơ sở.

Đến nay, các cấp bộ Đoàn đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực mang lại hiệu quả cao tại các địa phương, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong XDNTM như: tham gia sửa chữa 377km lộ nông thôn trị giá trên 891 triệu đồng thu hút trên 5.069 đoàn viên, thanh niên tham gia, trải nhựa 1,6km lộ nông thôn trị giá 96 triệu đồng, rải đá 110km đường trị giá 202 triệu đồng, làm mới 3,5km đường nông thôn trị giá 39 triệu đồng, bắc mới 19 cây cầu nông thôn trị giá trên 6,4 tỷ đồng, sửa 32 cây cầu trị giá 194 triệu đồng, tổ chức 231 lớp phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn nông thôn thu hút trên 4.620 em tham gia; thành lập mới 26 Đội thanh niên tình nguyện XDNTM, nâng tổng số Đội thanh niên tình nguyện XDNTM trong tỉnh là 28 đội có 455 thanh niên tham gia, thực hiện 102km công trình Thắp sáng đường quê (Cty cổ phần Vĩnh Hoàn tài trợ 60km),...

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, XDNTM. Đoàn thanh niên đã hỗ trợ thành lập mới 23 tổ hợp tác thu hút gần 1.172 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia với số vốn trên 18,3 tỷ đồng; 84/119 xã có mô hình kinh tế tập thể của thanh niên; Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 9 sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh và Trường trung cấp Nghề thị xã Hồng Ngự. Kết quả, thu hút trên 11.452 lao động tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm và học nghề. Số người được giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và học nghề là 4.382 người. Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công diễn đàn Thanh niên thời hội nhập và diễn đàn “Thanh niên nông thôn nghĩ giàu làm giàu” cho hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên nông thôn có nhu cầu phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tuyên tuyền và giao chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đăng ký công trình, phần việc. Qua đó, 144 xã, phường, thị trấn xây dựng Tổ tự quản ATGT, đăng ký triển khai mô hình “Diễn đàn thanh niên với văn hóa giao thông” tại 30 xã NTM và tại các cụm công nghiệp; củng cố, duy trì hoạt động của các bến đò ngang an toàn, các cổng trường ATGT...; nhiều hoạt động tuyên truyền ATGT với nội dung, hình thức đa dạng được Đoàn thanh niên tổ chức như: Tỉnh đoàn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội trại thanh niên tuyên truyền về ATGT đường bộ tỉnh Đồng Tháp năm 2013, tổ chức 3 phiên tòa giả định thu hút 750 đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia, diễn đàn Thanh niên với Văn hóa giao thông được tổ chức tại: TP.Sa Đéc, Tháp Mười, Thanh Bình và Cao Lãnh.

Kết quả, phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ bướm thu hút hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia; phối hợp với ngành công an trong công tác cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu niên, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, với nhiều nội dung và hình thức phong phú như: thông qua Câu lạc bộ hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến, các hoạt động xã hội tình nguyện, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; vận động tham gia học nghề, tham gia các tổ kinh tế hợp tác thanh niên...

Tính từ đầu năm đến nay đã có 449 thanh niên chậm tiến được công nhận tiến bộ. Hiện nay, toàn tỉnh có 153 mô hình, câu lạc bộ giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật hoạt động với 2.262 thành viên tham gia.

Các hoạt động tham gia XDNTM của Đoàn thanh niên được cấp ủy, chính quyền, các ngành và nhân dân đánh giá cao, tạo điều kiện hỗ trợ tốt. Đây là động lực để trong thời gian tới, Đoàn thanh niên phát huy hơn nữa tinh thần xung kích tình nguyện tham gia vào các hoạt động “Chung tay XDNTM” tại địa phương.

Thanh Liêm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn