Hỗ trợ vật tư thực hiện mô hình VietGAP và hữu cơ

Cập nhật ngày: 17/06/2023 05:22:03

ĐTO - Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN), Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp phối hợp Trung tâm DVNN huyện Tháp Mười, Trung tâm DVNN huyện Thanh Bình tiến hành bàn giao vật tư hỗ trợ các hộ dân tham gia mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình thâm canh xoài theo hướng hữu cơ tại 2 huyện Tháp Mười và Thanh Bình.


 Bàn gia
o vật tư mô hình xoài tại Hợp tác xã Thống Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình

Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp gồm phân hữu cơ 1,5 tấn/ha, thuốc bảo vệ thực vật 1 triệu đồng/ha, 10 thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, riêng đối với mô hình xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ hỗ trợ thêm bao trái xoài.

Năm 2023 là năm thứ 2 triển khai thực hiện mô hình trồng cây ăn trái phục vụ Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 với tổng diện tích 10ha gồm mô hình thâm canh mít theo tiêu chuẩn VietGAP và mô hình xoài theo hướng hữu cơ từ nguồn kinh phí thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2023, với tổng kinh phí hơn 272 triệu đồng. 

Để thực hiện mô hình, Trung tâm DVNN và nước sạch nông thôn phối hợp cùng Trung tâm DVNN huyện Tháp Mười, Trung tâm DVNN huyện Thanh Bình và UBND xã Đốc Binh Kiều, UBND xã Tân Mỹ thẩm định, chọn được 16 hộ/10ha. Nông dân tự nguyện, tích cực tham gia mô hình, có tinh thần học hỏi, có nhu cầu được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất và tuân thủ tốt quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ghi chép nhật ký sản xuất, có khả năng truyền đạt, hướng dẫn nông dân lân cận thực hiện và đủ điều kiện đối ứng vật tư thực hiện mô hình.

Các mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho nông dân và liên kết với công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, bảo đảm đầu ra sản phẩm được ổn định.

Trí Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn