Đồng Tháp quan tâm tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Cập nhật ngày: 04/02/2024 10:32:53

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240204103347dt2-5.mp3

 

ĐTO - Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân theo quy định. Từ đó, tình hình khiếu nại đông người đã được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (giữa) cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc tiếp công dân, giải quyết KNTC. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện công tác tiếp công dân. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị, địa phương quan tâm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC. Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các cuộc họp để nghe các ngành báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài để kịp thời cho ý kiến tháo gỡ. Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối với các cơ quan tư pháp, trong đó có công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. UBND tỉnh chỉ đạo ngành thanh tra triển khai nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thi hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, đạt trên 85%, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân được 5 kỳ, nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được Bí thư Tỉnh ủy trả lời thỏa đáng hoặc ghi nhận để chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, rà soát, từ đó tạo được sự đồng thuận của người dân. Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tổ chức tiếp 27 lượt với 32 công dân; Bí thư Đảng ủy cấp xã tiếp hơn 420 lượt với gần 440 công dân.

Công tác tiếp công dân của thủ trưởng các cấp, các ngành được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Việc xếp lịch, thông báo lịch tiếp dân đi vào nền nếp, địa điểm, trụ sở tiếp dân được bố trí thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, KNTC. Trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ khoảng 20 kỳ/30 lượt người với 50 vụ việc. Ngoài ra, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tổ chức tiếp 6.422 lượt/6.933 người, với 6.362 vụ việc; các cơ quan tư pháp tổ chức 336 lượt với 376 người.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC trên địa bàn; đồng thời ban hành mới nhiều văn bản triển khai, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Các ngành, các cấp thường xuyên quan tâm kiểm tra, rà soát các vụ KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Tình hình KNTC chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, nhiều dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh có thu hồi đất tác động đến quyền lợi của người dân, tiềm ẩn phát sinh KNTC liên quan đến thu hồi, bồi thường, tái định cư. Do đó, công tác tiếp công dân giải quyết KNTC cần được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp để kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong năm 2024, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của người dân, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện phải thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân định kỳ; tổ chức đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết theo đúng quy định; đồng thời chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài, vượt cấp hoặc có khả năng thành “điểm nóng”.

Có thể thấy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động dành thời gian trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe dân, đối thoại trực tiếp với dân, từ đó các nội dung kiến nghị, phản ánh được giải thích, trả lời cho công dân hiểu, chấp hành hoặc chỉ đạo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định.

DƯƠNG ÚT

Gửi bình luận của bạn