Hội Luật gia tỉnh triển khai văn bản mới

Cập nhật ngày: 15/11/2022 13:39:56

ĐTO - Ngày 15/11, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị triển khai văn bản mới cho hội viên trên địa bàn tỉnh. Đến dự có ông Đinh Văn Dũng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh.


Đại biểu, hội viên tham dự hội nghị
triển khai văn bản mới

Hội Luật gia đã triển khai Chỉ thị 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị, Công văn số 810 ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới và triển khai Kế hoạch 119 ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 158 ngày 2/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các hội viên còn được sinh hoạt ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự đóng góp của các cấp hội trong thực hiện Luật phổ biến giáo, dục pháp luật và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những giải pháp để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của hội trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, các xã, thị trấn, hội quán; củng cố chi hội và phát triển hội viên, chi hội mới; phối hợp tham gia hòa giải cơ sở và những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động hội …

Hội nghị nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên trong thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn