Tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đang lan tỏa trong đời sống xã hội

Cập nhật ngày: 09/11/2022 09:51:10

ĐTO - Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Bên cạnh đó, góp phần xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật của mỗi người, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, một xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Năm 2022 là năm thứ 10 tỉnh Đồng Tháp cùng với cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Qua đó, tỉnh ta đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Điển hình là tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, qua đó cho thấy tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác PBGDPL với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình mới và những gương điển hình của tập thể, cá nhân trong công tác PBGDPL. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật như: Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2022; Hội thi Tìm hiểu chính sách, pháp luật về thanh niên và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027; Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật năm 2022... Thông qua các cuộc thi, hội thi, các thí sinh thuộc nhiều đối tượng công chức, viên chức, thanh niên là sinh viên, học sinh... được trang bị, nâng cao hiểu biết, kiến thức về pháp luật. UBND các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Có thể nói, tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đã và đang được thẩm thấu trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân cũng như lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật của mọi người trong xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn