Nâng cao trách nhiệm thực hiện pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội

Cập nhật ngày: 07/05/2023 06:52:19

ĐTO - Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, việc chấp hành pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện khá tốt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cả cho người lao động và người sử dụng lao động; từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, phát triển và tiến bộ. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về lao động và BHXH có nơi, có lúc chưa nghiêm, thực hiện chưa đúng các quy định của pháp luật về lao động và BHXH, còn xảy ra tình trạng gửi đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động, nhất là khiếu kiện, khiếu nại tập thể, đông người, làm mất an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và BHXH, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp luật về lao động và BHXH cho các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động và BHXH ở các doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định, nêu gương các điển hình tiên tiến trong chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và BHXH; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, bảo đảm quyền lợi của người lao động trong việc hưởng các chính sách về bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao trách nhiệm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung ứng lao động cho người sử dụng lao động.

Song song đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông; tư vấn chính sách, pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; kịp thời xử lý, chấn chỉnh những hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách về BHXH cho người lao động và người sử dụng lao động nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và BHXH tại các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động và BHXH theo quy định.

UBND các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền để các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và BHXH; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và BHXH; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp về lao động và BHXH.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn đối với người lao động trong các loại hình doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ là công đoàn viên các cấp; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật ở các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn