Phản biện xã hội về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Cập nhật ngày: 15/09/2022 14:00:46

ĐTO-Ngày 15/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, tăng thêm 2 chương (bổ sung quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi và bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều, bãi bỏ 8 điều.


Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cụ thể, trong đó cần bổ sung các quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng đất với trách nhiệm là người sử dụng tài sản công; quy định cụ thể phương châm dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát vào những nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, cần làm rõ các tiêu chí, điều kiện đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng; quy định các điều kiện áp dụng đấu giá, đấu thầu, nguyên tắc định giá đất phải đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Bên cạnh đó, vấn đề mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân cần quy định rõ ràng; quy định lại thành phần của Hội đồng thẩm định giá đất và quy định về lộ trình bỏ khung giá đất; đồng thời quy định cụ thể thẩm quyền chuyển đổi quy hoạch, tích tụ đất nông nghiệp, đảm bảo diện tích đất nông nghiệp theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong quy hoạch, tích tụ đất nông nghiệp nhằm phát huy nguồn lực đất đai…

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu. Đối với những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), yêu cầu các cơ quan soạn thảo rà soát chi tiết hệ thống pháp luật liên quan, hướng tới mục tiêu khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật bảo đảm tính thông suốt, công khai, minh bạch trong hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

NGUYỄN LONG

Gửi bình luận của bạn