Đẩy mạnh công tác phối hợp phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật ngày: 10/09/2022 10:56:10

ĐTO - Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, qua thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn cho thấy, tình hình thanh thiếu niên (TTN) VPPL còn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng số vụ VPPL xảy ra. Trong đó, tội phạm do TTN thực hiện chiếm trên 50% tổng số vụ và số đối tượng phạm tội. Vì thế, việc giải quyết tình hình TTN VPPL luôn là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng chung tay để giải quyết vấn đề này. Điển hình là Kế hoạch số 124 ngày 1/6/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về phòng, chống TTN VPPL trên địa bàn tỉnh. Nhằm cụ thể hóa kế hoạch nói trên, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã ký kết kế hoạch liên ngành số 146 về phối hợp phòng, chống TTN VPPL giai đoạn 2021 – 2025.


Lực lượng Công an viên ở cơ sở tuyên truyền, vận động các gia đình quản lý và giáo dục con em không vi phạm pháp luật

Qua triển khai thực hiện, đến nay, các đơn vị đã phối hợp đề ra nhiều giải pháp thiết thực, mang lại hiệu quả trong phòng, chống TTN VPPL. Nổi bật là đã rà soát đưa vào diện quản lý 1.857 TTN VPPL hoặc có nguy cơ VPPL và thông qua công tác phối hợp cảm hóa, giáo dục đã giúp 573 TTN tiến bộ, tham gia học nghề, tìm được việc làm và có nguồn thu nhập, góp phần kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL hoặc có nguy cơ VPPL vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, đáng quan tâm khi tỷ lệ TTN VPPL hoặc có nguy cơ VPPL qua cảm hóa, giáo dục tiến bộ còn thấp so với tổng số quản lý. Các mô hình, câu lạc bộ, các tổ chức, đoàn thể chưa thu hút đông đảo các em tham gia; nhiều TTN VPPL thường lười biếng, thích hưởng thụ vật chất, sẵn sàng thực hiện hành vi phạm pháp để thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân...

Cũng theo Công an tỉnh, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL hoặc có nguy cơ VPPL trên địa bàn, các cấp, ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp như: tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng tình, ủng hộ Nhân dân trong công tác vận động, cảm hóa, giáo dục TTN VPPL. Xem đây là một trong những công tác quan trọng, từ đó đề ra các kế hoạch, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu thực hiện công tác này cho cấp cơ sở trực thuộc, đánh giá kết quả thực hiện hằng năm và đánh giá thi đua cuối năm đối với các đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt.

Thực hiện tốt Kế hoạch liên ngành số 146 về phối hợp phòng, chống TTN VPPL giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên rà soát, bổ sung mới vào danh sách, phân loại số TTN VPPL hoặc có nguy cơ VPPL để có biện pháp phối hợp cảm hóa giáo dục kịp thời, phù hợp với từng ngành. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, dạy nghề, tạo việc làm, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục phù hợp độ tuổi, giới tính, nâng cao trình độ học vấn, giáo dục đạo đức công dân trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; chăm lo đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, đẩy mạnh các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo sân chơi lành mạnh cho TTN. Đặc biệt là quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tuyên truyền để nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục các em không VPPL, không tham gia tệ nạn xã hội. Lực lượng Công an tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, loại bỏ dần các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến VPPL, tạo môi trường lành mạnh để TTN phát triển...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn