Thực hiện Đề án số 06/CP với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/02/2023 06:20:06

ĐTO - Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công an tại Đồng Tháp đạt được những kết quả nhất định, đảm bảo mục tiêu kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện vẫn còn xảy ra một số tồn tại, hạn chế, để khắc phục và đề ra giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.


Lực lượng Công an TP Sa Đéc thực hiện công tác làm căn cước cho công dân (
Ảnh: Dương Út)

Cụ thể, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án số 06/CP với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả; ban hành Kế hoạch triển khai Đề án số 06/CP năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; chủ động tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ, xử lý những khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời chủ động tổ chức triển khai thực hiện số hóa dữ liệu ngành mình quản lý theo một tiêu chuẩn chung và đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo lập kho dữ liệu dùng chung để kết nối, tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính kết nối với các cơ sở dữ liệu của các ngành để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục phục vụ hiệu quả người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, chỉ đạo các bộ phận có chức năng giải quyết thủ tục hành chính khi tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy mà sử dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thường xuyên rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lổ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh là 2 cơ quan thường trực, phối hợp để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh/Tổ trưởng Tổ công tác Đề án số 06/CP tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 theo Kế hoạch đã đề ra.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn