Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 04/01/2023 15:15:54

ĐTO - UBND tỉnh sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến diễn ra vào ngày 9/2/2023. Hội thảo được trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu cấp huyện.

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp nhiều ngành, nhiều cấp nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc sửa đổi Luật Đất đai. Cùng với đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và tổ chức thi hành Luật.

Việc lấy ý kiến phải rộng rãi, dân chủ, khoa học, nghiêm túc, thực chất, khách quan với sự tham gia đầy đủ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Việc lấy ý kiến thực hiện với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ý kiến thảo luận, góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải đi vào trọng tâm, bám sát chủ trương, chính sách, đường lối, quan điểm chỉ đạo của đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và thực tiễn áp dụng tại địa phương, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại, hạn chế của Luật Đất đai năm 2013.

Tại hội thảo này, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin về những điểm mới của dự thảo Luật và các vấn đề cần tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Các sở, ngành sẽ có những tham luận về các vấn đề cần quan tâm, chú ý như: Luật Đất đai và việc thực hiện các dự án đầu tư; Luật Đất đai và việc phát triển thị trường bất động sản; vấn đề về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; vấn đề về giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất; vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; về cơ chế, chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu...

Theo Nghị quyết số 671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, các nội dung trọng tâm do Chính phủ xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Hình thức lấy ý kiến gồm: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức phù hợp khác.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý. Những ý kiến đóng góp của Nhân dân được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn