• Hội thi Báo cáo viên giỏi Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh năm 2019
  • 04/10/2019
  • Ngày 4/10/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Khối năm 2019. Hội thi này được tổ chức nhằm tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền miệng và kỹ năng, phương pháp tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối.
Xem tin đã đăng theo ngày: