Đồng Tháp tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo tiến độ

Cập nhật ngày: 25/08/2022 18:34:38

ĐTO - Chiều ngày 25/8, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tình hình xây dựng thiết chế Công đoàn; công tác lãnh đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp;... Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ tỉnh báo cáo với Đoàn công tác một số vấn đề như: việc tổ chức quán triệt, triển khai, chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Qua 1 năm thực hiện, LĐLĐ tỉnh sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh, thí điểm sắp xếp lại tổ chức Công đoàn tại các đơn vị trực thuộc Sở; kết nạp mới 9.210 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên đến tháng 6/2022 là 77.423 đoàn viên. Từ năm 2021 đến tháng 6/2022, giới thiệu 2.467 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 1.206 quần chúng được kết nạp Đảng;...

LĐLĐ tỉnh cũng báo cáo về tình hình thực hiện dự án xây dựng thiết chế Công đoàn; hoạt động đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh; biên chế cán bộ Công đoàn; một số kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và nội dung tập trung trong thời gian tới. Về công tác phối hợp chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong khẳng định, Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐ Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ cho tổ chức Công đoàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế công đoàn. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tiếp tục tạo điều kiện, cơ chế để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả; tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp đảm bảo tiến độ; giao UBND tỉnh chủ trì phối hợp các ngành liên quan triển khai các bước xây dựng thiết chế Công đoàn trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kết quả tích cực của tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện một số vấn đề như: có phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế Công đoàn; tăng cường kiểm tra pháp luật về lao động, nhất là các chế độ, chính sách dành cho người lao động trong dịp cuối năm; quan tâm phát triển đảng viên, thành lập thêm công đoàn cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02; tập trung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Về đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn, tỉnh cần có sự chuẩn bị về mặt bằng, đầu tư các thiết chế công cộng; nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.

D.C - M.X

Gửi bình luận của bạn