Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ngăn ngừa sai phạm trong Đảng

Cập nhật ngày: 24/09/2015 13:52:57

Ngày 24/9, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Đoàn Quốc Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT,GS cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Theo đó, giai đoạn 2010 - 2015, BTV cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành 18.384 lượt đảng viên (ĐV) và 2.781 lượt TCĐ cấp dưới. Trong đó, BTV Tỉnh ủy kiểm tra 12 ĐV và 30 lượt TCĐ cấp dưới; BTV cấp huyện, tương đương và các cấp ủy cơ sở, chi bộ kiểm tra 18.372 lượt ĐV và 2.751 lượt TCĐ. Qua kiểm tra, kết luận có 385 ĐV và 228 TCĐ thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, trong đó 263 ĐV và 3 TCĐ có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 62 ĐV.

BTV cấp ủy các cấp giám sát theo chuyên đề 1.185 lượt ĐV và 1.910 lượt TCĐ cấp dưới. Trong đó, BTV Tỉnh ủy giám sát theo chuyên đề 12 ĐV và 49 lượt TCĐ cấp dưới (kết luận tất cả ĐV và TCĐ cơ bản thực hiện tốt các nội dung được giám sát); các cấp ủy cấp dưới và chi bộ giám sát 1.173 lượt ĐV và 1.851 lượt TCĐ (kết luận có 12 ĐV và 91 TCĐ chưa thực hiện tốt nội dung giám sát, trong đó phát hiện 4 TCĐ có dấu hiệu vi phạm).

Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ kiểm tra 515 ĐV khi có dấu hiệu vi phạm (giảm 241 ĐV so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, kết luận 492/515 ĐV có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xử kỷ luật 225 đồng chí, đã xử lý 225 trường hợp. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 109 TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 20 tổ chức so với nhiệm kỳ trước). Qua kiểm tra, kết luận 99/109 TCĐ có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 6 TCĐ, đã xử lý 6/6.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 1.219 lượt TCĐ cấp dưới về nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT,GS; lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT,GS. Qua kiểm tra, kết luận hầu hết các TCĐ được kiểm tra có xây dựng chương trình, kế hoạch KT,GS; có quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT,GS đối với TCĐ cấp dưới. Công tác giám sát theo chuyên đề 1.027 ĐV và 1.210 TCĐ cấp dưới (tăng 254 ĐV và 983 TCĐ so với nhiệm kỳ trước). Qua giám sát, kết luận phần lớn đều cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát, phát hiện 7 ĐV và 1 TCĐ có dấu hiệu vi phạm.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, các TCĐ có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật 1.352 ĐV (khiển trách 721, cảnh cáo 392, cách chức 63, khai trừ 176) và 8 TCĐ vi phạm (khiển trách 6, cảnh cáo 2).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn yêu cầu, công tác KT,GS phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp phải xây dựng và kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp; lựa chọn cán bộ giỏi ở nhiều ngành để làm tốt công tác KT,GS. Các cấp ủy phải phối hợp với các ngành có liên quan để làm tốt công tác KT,GS và đổi mới lề lối làm việc. Tăng cường công tác KT,GS để ngăn ngừa sai phạm trong Đảng.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn