Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 19/03/2016 12:16:27

Sáng ngày 19/3/2016, Hội Công chứng viên (CCV) tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2016-2021. Có 20 hội viên của Hội CCV tỉnh tham dự đại hội.


Ban Chấp hành Hội CCV tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Hội CCV tỉnh Đồng Tháp là tổ chức xã hội nghề nghiệp được UBND tỉnh ra quyết định thành lập từ tháng 10/2015. Hội hiện có 21 hội viên là các công chứng viên đang hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tham gia sinh hoạt nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của các tổ chức, cá nhân và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại hội đã thông qua định hướng hoạt động của Hội CCV tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung trọng tâm như: quan tâm phối hợp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về công chứng và kỹ năng, nghiệp vụ công chức cho hội viên và nhân viên các tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức tọa đàm, triển khai và thường xuyên kiểm tra, quán triệt các quy tắc đạo đức hành nghề công chứng nhằm đảm bảo các hội viên tuân thủ Điều lệ Hội và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; động viên, khen thưởng các hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động hành nghề;…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội CCV tỉnh Đồng Tháp, khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 5 thành viên, đồng thời bầu Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật của Hội gồm 3 người. Ông Nguyễn Văn Phước - Trưởng phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Phú Thuận

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn