Số: 73/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/04/2022 09:40:35

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp:

Tài sản thanh lý: Vật liệu tháo dỡ khu cách ly điều trị Bệnh nhân Covid-19 tại khu Du lịch Mỹ Trà.

Khách hàng trúng đấu giá nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 5 ngày tại tài khoản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, phải di dời tài sản trúng đấu ra khỏi hiện trường trong vòng 7 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản và tiền đặt trước được giữ tại tài khoản của Trung tâm để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán, nếu không thực hiện đúng hợp đồng thì dùng tiền đặt trước để bồi thường hợp đồng. Sau khi đã thực hiện xong hợp đồng được sự đồng ý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp, Trung tâm sẽ trả lại tiền đặt trước cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm: 741.734.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 20/04/2022 đến 15 giờ ngày 29/04/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 29/4/2022, 04/5/2022 và đến 15 giờ ngày 05/5/2022.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 06/5/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn