Số: 78/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 25 tháng 04 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 28/04/2022 06:07:12

Quỹ Đầu tư phát triển:

Thanh lý tháo dở công trình xây dựng và máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Nhà máy giết mổ gia súc công nghệ treo. Địa chỉ: Ấp An Định, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký biên bản trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Quỹ Đầu tư phát triển, nếu không nộp đúng hạn khoản tiền đặt trước sẽ thuộc về bên có tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng; phải tháo dở công trình và chuyển tất cả khỏi khu vực tháo dở, bàn giao lại mặt bằng cho bên có tài sản trong vòng 90 ngày kể từ ngày bên có tài sản bàn giao tài sản để tháo dỡ.

Giá khởi điểm: 11.488.623.000đ; bước giá: 100.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm, xem tài tại nơi có tài sản:Từ ngày 27/4/2022 đến 15 giờ ngày 10/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 10, 11 và đến 15 giờ ngày 12/5/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 13/5/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Đấu giá bằng hình thức lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn