Số: 31/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/02/2023 12:06:51

Đấu giá các dịch vụ du lịch tại Khu Du lịch Tràm Chim (Thời hạn hợp đồng là 02 năm, kể từ khi ký Hợp đồng - Sau đấu giá 03 ngày làm việc, nếu người trúng đấu giá không đến ký Hợp đồng sẽ mất tiền đặt cọc đã đặt):

- Dịch vụ giữ xe. Giá khởi điểm: 50.000.000đ/năm.

- Dịch vụ giải khát. Giá khởi điểm: 60.000.000đ/năm.

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Quy định số: 38/QyĐ-KDLTC ngày 10/02/2023 của Khu Du lịch Tràm Chim về điều kiện đồi vời các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá các dịch vụ du lịch.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/02/2023 đến 15 giờ ngày 07/03/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 07/03/2023 đến 15 giờ ngày 09/3/2023.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 10/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Đấu giá bằng hình thức lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn