Số: 15/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Cập nhật ngày: 05/02/2024 10:18:32

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, thông báo đấu giá:

* Quyền khai thác dịch vụ thu phí qua đò Bến đò Thị trấn Mỹ Thọ - Tịnh Thới (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026), tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lãnh quản lý.

Giá khởi điểm: 450.000.000 đồng.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ điều kiện và khả năng khai thác dịch vụ sử dụng đò theo quy định đều được tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải có từ 02 phương tiện trở lên. Phương tiện phải có giấy đăng ký, đăng kiểm và trang thiết bị dụng cụ cứu sinh đầy đủ theo quy định của Pháp luật; người điều khiển phương tiện phải có bằng thuyền trưởng theo quy định của pháp luật (Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND H.Cao Lãnh)

Người tham gia đấu giá phải xử lý dứt điểm các khoản nợ với Phòng Tài chính - Kế hoạch (nếu có) mới được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

Người trúng đấu giá nộp 70% số tiền trúng đấu giá, 30% còn lại nộp vào quý I năm thứ 2 khai thác.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/02/2024 đến 15 giờ ngày 26/02/2024.

- Tiền đặt trước: Nộp 90.000.000 đồng các ngày 26, 27 và đến 15 giờ ngày 28/02/2024 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 29/02/2024, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 2 vòng theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cao Lãnh. ĐT 02773822397 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn