Chỉ định 5 ngân hàng cho vay hỗ trợ lãi suất

Cập nhật ngày: 24/06/2012 07:17:42

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phầm Ngoại thương (Vietcombank) là các tổ chức tín dụng được giao thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Riêng Agribank thực hiện việc cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển.

Đối tượng được vay vốn hỗ trợ lãi suất là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để đầu tư máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch; tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả, kho tạm trữ cà phê và các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp.

Đối tượng được vay vốn áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg; Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả, kho tạm trữ cà phê và các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về điều kiện được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển, mức cho vay, lãi suất cho vay, trách nhiệm của các Ngân hàng trên, trách nhiệm của khách hàng vay vốn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2012./.

VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn