Hiệu quả tích cực trong thực hiện phong trào thi đua của Sở Tư pháp

Cập nhật ngày: 24/03/2020 05:48:05

Hưởng ứng tích cực phong trào thi do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, Khối thi đua số 6 phát động, Sở Tư pháp đã tổ chức triển khai đến tất cả công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tư pháp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo động lực mới để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.


Những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tư pháp được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao

Qua hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành tư pháp, các mặt công tác của ngành đã có chuyển biến tích cực, nhất là các lĩnh vực thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng tỷ lệ hòa giải thành (trên 83%), đề xuất đơn giản hóa 20% thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành để giải quyết các khó khăn trong công tác công chứng, chứng thực, đấu giá tài sản; giải quyết giấy tờ cho Việt kiều sống ở Campuchia về nước, tham mưu UBND tỉnh ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,...

Với vai trò Phó Trưởng khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ (Khu vực thi đua), Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019; tổ chức kiểm tra, tổng kết công tác thi đua khu vực theo quy định, được sự đồng thuận của các cơ quan thuộc khu vực thi đua trong công tác chấm điểm, suy tôn các danh hiệu và được Bộ Tư pháp đánh giá cao.


Lãnh đạo Sở Tư pháp khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Các hoạt động thi đua trong nội bộ của ngành tư pháp cũng diễn ra sôi nổi, mang lại nhiều hiệu ứng tích cực trong hoạt động của toàn ngành. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở. Qua đó, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 70 cá nhân và tập thể, khen thưởng theo thẩm quyền của Giám đốc Sở cho 80 cá nhân và tập thể. Bên cạnh đó, Sở đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã”; bình xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 43 cá nhân, tặng Bằng khen trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng trong thực hiện Chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”,... Sở tham gia tích cực phong trào do Khối thi đua các cơ quan nội chính phát động như Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng; phong trào đóng góp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ, công chức, viên chức; thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài tổ chức khen thưởng theo chuyên đề, công tác khen thưởng thường xuyên cũng được lãnh đạo ngành quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp thực hiện kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng, xét duyệt sáng kiến; ban hành Quy chế công tác thi đua của đơn vị, công khai, minh bạch trong bình xét thi đua, gắn liền kết quả thi đua khen thưởng với công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; nuôi dưỡng thành tích, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.


Hội nghị tổng kết Khu vực thi đua cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ

Sở Tư pháp đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng như: xây dựng phần mềm theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, các bảng tiêu chí thi đua của Bộ Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện được xây dựng dưới dạng điện tử để thuận lợi trong công tác theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện đã góp phần cải cách hành chính rất nhiều trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Từ những nỗ lực phấn đấu trong công tác chuyên môn và tích cực tham gia các phong trào thi đua, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp hạng A, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Đây là tiền đề quan trọng để Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua trong năm 2020, nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam bộ và Trưởng Khối thi đua số 6.

Công Khởi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn