Huyện Cao Lãnh

Nâng chất lượng hoạt động các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng

Cập nhật ngày: 22/08/2022 16:27:48

ĐTO - Tại huyện Cao Lãnh, với sự quan tâm đầu tư của UBND huyện và các ngành liên quan, các Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng (VH-HTCĐ) được cải tạo xây dựng mới, đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần phát huy tốt chức năng, vai trò phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng của thiết chế văn hóa tại địa phương.


Hội viên Hội Nông dân tham gia tập huấn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Bình Hàng Tây

UBND huyện cùng với các ngành đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm VH-HTCĐ xã, thị trấn. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề, theo dõi tiến độ triển khai xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của các Trung tâm VH-HTCĐ xã; thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

Đến nay, 17 Trung tâm VH-HTCĐ đều có các quy chế tổ chức, hoạt động, được đầu tư, nâng cấp, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, định kỳ, triển khai các kế hoạch nhiệm vụ, tổ chức hội thảo, hội thi, tập huấn với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Tại các xã, thị trấn trong huyện, hầu hết các mô hình sinh hoạt của các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn đều đưa vào tổ chức tại Trung tâm VH-HTCĐ nhằm tận dụng không gian hội trường và sử dụng các trang thiết bị sẵn có. Cụ thể như lễ phát động Tháng khuyến học và trao tặng Tủ sách khuyến học, diễn đàn trẻ em, họp mặt gia đình tiêu biểu cấp xã, sinh hoạt các Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình phát triển bền vững”, “Nông dân với pháp luật”, “Võ thuật, dưỡng sinh”; bình xét các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”... Mỗi Trung tâm VH-HTCĐ còn được trang bị Tủ sách pháp luật, hàng năm được bổ sung thêm nhiều sách mới để phục vụ nhu cầu tìm đọc, tra cứu văn bản pháp luật của cán bộ cơ sở và người dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm VH-HTCĐ căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thanh của huyện và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của xã, thị trấn, Ban giám đốc các Trung tâm VH-HTCĐ tiến hành phối hợp với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương khảo sát nhu cầu học tập, vui chơi giải trí của Nhân dân. Từ đó, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Giám đốc trung tâm cùng với các thành viên chủ động đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm nhằm đáp ứng cơ bản các nhu cầu của người dân. Trong đó, tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao dành cho trẻ em và người cao tuổi. Cụ thể như: tổ chức các CLB hát với nhau, đờn ca tài tử, “Gia đình phát triển bền vững” hoặc các sân chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh, võ thuật; mở các lớp năng khiếu đàn, hát, cờ vua ... Đặc biệt, Trung tâm VH - HTCĐ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lãnh còn chú trọng tổ chức các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều hoạt động như: tổ chức hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với các chủ đề “Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả hơn”, “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”... Mỗi năm, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trao tặng Tủ sách khuyến học vào dịp lễ phát động Tháng khuyến học tại các Trung tâm VH-HTCĐ.

Các hoạt động của Trung tâm VH - HTCĐ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã duy trì ổn định thường xuyên các hoạt động cập nhật kiến thức, thông tin mới phục vụ cho việc sản xuất, học nghề, việc làm của người dân. Ban Giám đốc trung tâm và các thành viên, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội huy động, vận động kinh phí từ nhiều nguồn từng bước đầu tư đồng bộ, phát động các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan khuôn viên trung tâm, tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang, xanh, sạch, đẹp tại địa phương.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các Trung tâm VH-HTCĐ các xã, thị trấn trong huyện, UBND huyện Cao Lãnh cùng với các ngành, UBND các xã, thị trấn chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; cung cấp tài liệu, trang bị kiến thức, hướng dẫn kỹ năng cơ bản cho lực lượng cán bộ làm công tác tổ chức quản lý, điều hành hoạt động Trung tâm VH-HTCĐ, đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt: văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, dạy nghề nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh vận động, khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực từ Nhân dân, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và tham gia vào xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn