Đẩy mạnh kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn

Cập nhật ngày: 04/02/2013 06:16:39

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn, nhiệm kỳ 2008-2013.


Khen thưởng những tập thể xuất sắc

5 năm qua, UBKT Công đoàn các cấp đã tổ chức 8.407 cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và dưới cấp. Trong đó, UBKT LĐLĐ tỉnh tiến hành 5 cuộc kiểm tra cùng cấp về quản lý, sử dụng ngân sách Công đoàn; 10 cuộc kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 44 cuộc kiểm tra LĐLĐ huyện, thị, thành và Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc LĐLĐ tỉnh. UBKT LĐLĐ huyện, thị, thành, Công đoàn ngành và CĐCS tiến hành kiểm tra trên 8.300 cuộc.

Qua kiểm tra, UBKT Công đoàn đã thu hồi trên 520 triệu đồng; giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp thấy được những ưu, khuyết điểm; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách Công đoàn. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng 15 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn