Đơn vị hành chính sự nghiệp có trách nhiệm trích ngân sách đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Cập nhật ngày: 20/09/2022 05:58:56

ĐTO - Ông Trần Thanh Bình (SN 1962) đang công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành có đơn trình bày về việc Bảo hiểm xã hội (BHXH) đề nghị ông truy nộp BHXH từ khi được điều động công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện (tháng 7/1993). Do số tiền quá lớn, ông không có khả năng truy nộp 23%, ông mong cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ việc và việc ngân sách không cấp cho cơ quan ông 17% mà buộc ông phải nộp 23%.

Trường hợp của ông Trần Thanh Bình được BHXH tỉnh trả lời như sau:

Quá trình công tác và việc đề nghị đóng BHXH bắt buộc đối với ông Trần Thanh Bình được cơ quan BHXH lần lượt trả lời bằng theo các Công văn số 227 ngày 9/10/2002, Công văn số 40 ngày 14/11/2002, Công văn số 20 ngày 9/4/2008, Công văn số 220 ngày 22/5/2008. Theo đó, các văn bản thống nhất đề nghị đơn vị và ông Bình thực hiện đóng và truy đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Đến ngày 17/2/2009, đơn vị Hội Cựu chiến binh huyện Châu Thành và ông Trần Thanh Bình vẫn không thực hiện đóng BHXH bắt buộc đối với ông Bình và có biên bản cam kết việc không tham gia BHXH đối với ông Bình.

Về quy định tỷ lệ trích đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và việc truy đóng BHXH, BHYT được Chính phủ quy định theo từng giai đoạn khác nhau. Tại thời điểm năm 2008 (theo Công văn đề nghị đóng và truy đóng số 220 ngày 22/5/2008 của BHXH tỉnh), việc trích đóng và tỷ lệ đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối với người lao động thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp như sau: Tổng số tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT là 23% mức lương tháng đóng BHXH, BHYT. Trong đó, đơn vị sử dụng lao động đóng 17%, người lao động đóng 6%.

Do vậy, theo quy định pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn năm 2008, việc trích đóng BHXH, BHYT cho người lao động đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thì đơn vị có trách nhiệm trích từ ngân sách 17%/mức lương tháng đóng BHXH, BHYT để trích đóng cho người lao động theo quy định.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn