Tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ hệ thống cấp nước chữa cháy

Cập nhật ngày: 17/09/2022 15:58:43

ĐTO - Đây là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong tháng 9/2022, Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy; hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng hằng năm.

Đồng thời, các trụ lắp mới phải bảo đảm tính đồng bộ về các thông số kỹ thuật để thuận lợi cho việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; hướng dẫn trình tự thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với hạng mục lắp đặt mới các trụ nước chữa cháy trên các tuyến đường xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo... nhằm thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Công ty Cổ phần cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết đầu tư lắp đặt mới, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ các trụ nước chữa cháy trên các tuyến ống do đơn vị quản lý (trừ các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chức năng theo dự án). Trong đó, thực hiện rà soát với các địa phương về hiện trạng các trụ nước chữa cháy trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất phương án khắc phục, đảm bảo việc cung cấp nước cho công tác chữa cháy.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, vận hành và khai thác các trụ nước chữa cháy và bến, bãi lấy nước chữa cháy; triển khai xây dựng hệ thống dữ liệu bản đồ số quản lý các trụ nước chữa cháy và bến, bãi lấy nước chữa cháy tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, phát huy vai trò giám sát của người dân trong việc phòng ngừa các trường hợp xâm chiếm, rào chắn các trụ nước chữa cháy. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình phá hoại, trộm cắp các trụ nước chữa cháy và tình trạng xây dựng công trình làm vùi lấp, hư hỏng trụ nước chữa cháy, xâm phạm bến, bãi lấy nước cho xe chữa cháy trên địa bàn; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có vướng mắc để có biện pháp xử lý.

Đối với UBND TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và bảo vệ hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình phá hoại, trộm cắp các trụ nước chữa cháy và tình trạng xây dựng công trình làm vùi lấp, hư hỏng trụ nước chữa cháy trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo, tổ chức khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu đối với các trường hợp bị che khuất do đồ đạc, hàng rào của người dân lấn chiếm.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn