Dự kiến giải quyết việc làm cho 30.000 lao động năm 2013

Cập nhật ngày: 24/12/2012 05:35:11

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) vừa phối hợp tổng kết hoạt động giao dịch việc làm năm 2012 và đề phương hướng kế hoạch năm 2013.


Lao động tìm việc làm tại sàn GDVL

Năm 2012, Trung tâm GTVL đã tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm có 598 lượt đơn vị tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, 12.676 lượt người lao động tham gia (gồm đăng ký trực tiếp tại sàn, đăng ký qua mạng), qua đó 2.058 lao động được giải quyết việc làm.

Năm 2013, dự kiến sẽ tổ chức 9 phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm GTVL, củng cố lại hoạt động xuất khẩu lao động, hướng nghiệp tuyển sinh cho học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 30.000 lao động trong năm 2013.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn