Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xây dựng Mô hình chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật ngày: 27/05/2023 05:45:30

ĐTO - Hiện nay, dân số tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa dân số (tỷ lệ dân số từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 10%). Để áp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi trong thời gian tới và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân mong muốn đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu vừa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và các đơn vị có liên quan tăng cường kêu gọi đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục về điều kiện đăng ký thành lập, về cơ sở vật chất và nhân lực... theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ. Tổng hợp hướng dẫn của các ngành y tế và xây dựng thành bộ hồ sơ hướng dẫn chung. Thời gian thực hiện và hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

Sở Y tế hướng dẫn về tiêu chuẩn chuyên môn chăm sóc người cao tuổi; Sở Xây dựng hướng dẫn về chuyên môn, tiêu chuẩn xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi, định hướng vị trí xây dựng cơ sở phù hợp với quy hoạch của tỉnh, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp chậm nhất ngày 7/6/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kêu gọi đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo quy định.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn