Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật ngày: 10/11/2022 05:34:52

ĐTO - UBND tỉnh vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) gồm: ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội làm Phó trưởng Ban Thường trực; 3 Phó Trưởng ban và 20 Ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp quản lý; huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Ban tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; các doanh nghiệp có biểu hiện, dấu hiệu né tránh trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo qui định từ dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và khám, chữa bệnh BHYT, nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn