Phân chia cụm, khối thi đua năm 2013

Cập nhật ngày: 04/02/2013 06:30:54

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến phân chia cụm, khối thi đua năm 2013.


Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Tham gia Hội thảo có trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thi đua - khen thưởng của Phòng Nội vụ các huyện, thị, thành; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp; Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã và các Hội mới bổ sung vào khối thi đua năm 2013.

Theo dự thảo, toàn tỉnh có 3 cụm và 13 khối thi đua. Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp ý kiến, xoay quanh một số vấn đề như: tiêu chí xét đánh giá thi đua, khen thưởng; sắp xếp lại thành phần của một số cụm, khối thi đua; yêu cầu bổ sung thêm Hội Người mù, Hội Luật gia và một số Hội có tính chất đặc thù... Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp thu những ý kiến của đại biểu, nghiên cứu để trình lãnh đạo UBND tỉnh quyết định.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn