Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động

Cập nhật ngày: 24/11/2022 05:33:34

ĐTO - Từ đầu năm đến nay, Phòng Lao động - Việc làm - Bảo hiểm (LĐ-VL-BH) phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến công tác phòng ngừa an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) từ cấp tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.


Công nhân Công ty CP Sao Mai, TP Cao Lãnh được trang bị các dụng cụ bảo hộ khi lao động

Phòng LĐ-VL-BH đã triển khai, thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát, tham gia cùng với các Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đến kiểm tra thực tế tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Đối với công tác tập huấn, Phòng LĐ-VL-BH phối hợp với các đơn vị có năng lực tập huấn chuyên sâu dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ATVSLĐ, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Qua nội dung tập huấn, người sử dụng lao động nắm được các quy định cụ thể trong việc thực hiện ATVSLĐ.

Theo đó, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động phải chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, khen thưởng người lao động chấp hành tốt và kỷ luật người lao động vi phạm trong việc thực hiện ATVSLĐ. Huy động người lao động tham gia ứng cứu khẩn cấp, khắc phục sự cố, tai nạn lao động. Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phối hợp với cơ quan, tổ chức đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; huấn luyện, hướng dẫn các nội quy, quy trình, trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao động, thực hiện chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, thực hiện các chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc hoặc trở lại nơi làm việc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động...

Cùng với các nội dung tập huấn theo quy định, Phòng LĐ-VL-BH còn tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong tỉnh. Tại các nơi kiểm tra, theo lĩnh vực được phân công, Phòng LĐ-VL-BH đã có các đề xuất, kiến nghị, giải đáp, hướng dẫn đối với đại diện người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy trình. Đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn những hạn chế trong việc thực hiện ATVSLĐ, Phòng LĐ-VL-BH sẽ đề nghị lập biên bản theo quy định. Ngoài các kế hoạch kiểm tra định kỳ, Phòng LĐ-VL-BH còn phối hợp với các đơn vị ngành tỉnh, các huyện, thành phố kiểm tra theo chuyên đề từng lĩnh vực về ATVSLĐ, trong đó có công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trong thời điểm cuối năm 2022, Phòng LĐ-VL-BH chủ động phối hợp với các ngành tỉnh và các huyện, thành phố tham gia kiểm tra trực tiếp tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các nội dung liên quan đến ATVSLĐ trên sóng phát thanh, truyền hình. Phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở làm công tác tham mưu các chính sách, chế độ liên quan đến bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp dành cho người lao động. Thực hiện công tác hướng dẫn, hậu kiểm đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh còn thiếu sót, hạn chế trong việc vận hành nhằm giảm thiểu tối đa việc xảy ra các sự cố dẫn đến tai nạn lao động...

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn