Tăng cường công tác tuyên truyền về hỗ trợ thủ tục và kinh phí huấn luyện cho người sử dụng lao động

Cập nhật ngày: 01/12/2022 05:52:19

ĐTO - Năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 và tổ chức theo dõi các hoạt động liên quan đến công tác ATVSLĐ. Đồng thời tổ chức rà soát và tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ, nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn.


Người sử dụng lao động tại TP Cao Lãnh tham gia khóa thực hành kỹ năng huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy

Đảm bảo ATVSLĐ, Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố đã thông tin đến các công ty, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động trong tỉnh tạo điều kiện cử người lao động tham gia các lớp tập huấn do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các đơn vị tổ chức huấn luyện các nội dung liên quan. Ngoài ra, triển khai, thực hiện các thông tin liên quan đến kinh phí huấn luyện ATVSLĐ. Theo quy định, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ bao gồm người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa 1 lần trong vòng 24 tháng, với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ huấn luyện. Theo quy định, đối với việc hỗ trợ huấn luyện lần đầu, không quá 150.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là an toàn vệ sinh viên; không quá 300.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế; không quá 600.000 đồng/người với đối tượng là người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Đồng thời mức hỗ trợ không quá 700.000 đồng/người với đối tượng được huấn luyện là người làm công tác ATVSLĐ; các hoạt động hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo Quy định tại khoản 1 điều này.

Để hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động hoàn thiện các hồ sơ đề nghị kinh phí huấn luyện, Sở LĐ-TB&XH, phòng chuyên môn trực thuộc Sở phối hợp cùng các đơn vị thông tin đến người sử dụng lao động bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ. Ngoài các hoạt động thông tin, Sở LĐ-TB&XH, phòng chuyên môn trực thuộc còn hướng dẫn người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định tại Sở và trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở LĐ-TB&XH tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định về việc hỗ trợ cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định hỗ trợ của Sở LĐ-TB&XH, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hồ sơ, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở LĐ-TB&XH, cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động, đơn vị liên quan nếu không chi trả.

Trong thời gian tới, Sở LĐ-TB&XH và phòng chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện các thủ tục để bảo đảm các quyền lợi cho người lao động trong các hoạt động liên quan đến ATVSLĐ. Bên cạnh đó, chủ động tham gia cùng với các ngành tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ trong các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực xây dựng, chế biến thủy sản, vận hành điện, phòng cháy, chữa cháy... Thông qua công tác tập huấn, hướng dẫn và kiểm tra thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động, phòng chuyên môn trực thuộc Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố xây dựng các kế hoạch liên quan đến công tác ATVSLĐ trong năm 2023 phù hợp với từng lĩnh vực.

H.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn