• Phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên
 • Đảng ủy cơ sở Công ty Điện lực Đồng Tháp hoạt động theo Quy định 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp Nhà nước. Thời gian qua, công tác kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ủy cơ sở Công ty chú trọng thực hiện nhằm đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra.
 • Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
 • 14/07/2014
 • Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Mỹ An huyện Tháp Mười luôn quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM); cố gắng giữ vững và phát huy thành tích để đủ sức lãnh đạo, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.
 • Lãnh và chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng biên giới
 • 11/07/2014
 • Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng có 43 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 4 chi bộ trực thuộc. Đa số cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trình độ chuyên môn đạt và trên chuẩn theo quy định.
 • Quan tâm công tác phát triển đảng viên
 • 04/07/2014
 • Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác kết nạp đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, các cấp uỷ Đảng trong thị xã Hồng Ngự đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
 • Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng về cơ sở
 • 25/06/2014
 • Những năm qua, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tăng cường phối hợp với lãnh đạo Hội LHPN huyện Lai Vung phân công, bố trí cán bộ đúng chức năng và năng lực, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời, từ đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
 • Quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền cơ sở
 • 23/06/2014
 • Thời gian qua, Huyện ủy Tam Nông đã quan tâm xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh với những giải pháp đồng bộ như đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)… Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC) cơ sở đối với công việc.
 • Đảng bộ phường Tân Quy Đông đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội
 • 23/06/2014
 • Những năm gần đây, phường Tân Quy Đông (TP.Sa Đéc) đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, hộ nghèo giảm xuống từng năm, đường sá đi lại thuận tiện... Đây là thành quả từ sự nỗ lực, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.
 • Lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật
 • 13/06/2014
 • Đảng uỷ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế có hiệu quả, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.
Xem tin đã đăng theo ngày: