• Đội ngũ công nhân lao động phát triển về số lượng và chất lượng
 • Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp uỷ Đảng trên địa bàn huyện Châu Thành quan tâm lãnh đạo nâng cao về chính trị, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp của đội ngũ công nhân lao động nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn phát triển về số lượng và chất lượng.
 • Lai Vung chú trọng công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
 • 02/04/2014
 • Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI được các cấp uỷ trong huyện Lai Vung thực hiện chặt chẽ, góp phần khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 • Tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
 • 26/03/2014
 • Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Xã đoàn Tân Quới (huyện Thanh Bình) đã giới thiệu cho Đảng 76 đoàn viên ưu tú (ĐVƯT), trong đó có 46 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 90,2% so với tổng số đảng viên được kết nạp toàn xã.
 • Xây dựng niềm tin cho sự phát triển bền vững
 • 24/03/2014
 • Chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt HTXNN) Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Thanh Bình) có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. HTXNN tạo được niềm tin trong xã viên và có nhiều đóng góp thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 • Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh
 • 21/03/2014
 • Những năm qua, xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc) luôn quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM). Nhờ đó, Đảng bộ đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 • Nhiều nỗ lực trong công tác kết nạp đảng viên
 • 10/03/2014
 • Thời gian qua, huyện Lai Vung có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2011 đến đầu năm 2014, toàn huyện kết nạp được 676 đảng viên, đạt 67,1% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên trên 3.450 đảng viên, đạt 2,13% so với dân số.
 • Chú trọng công tác xây dựng Đảng
 • 26/02/2014
 • Năm 2013 mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã phần nào tác động đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, nhất là tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tuy nhiên với sự quyết tâm cao và bằng giải pháp tích cực, cách làm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng
 • Chuyển biến tích cực từ cán bộ, đảng viên đến người dân
 • 17/02/2014
 • Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tháp Mười đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, phong trào tự giác làm theo rộng khắp, đi vào chiều sâu và tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực.
 • Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
 • 17/02/2014
 • Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” do Thành ủy Cao Lãnh phát động, Đảng ủy phường 4 đã tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
 • Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
 • 17/02/2014
 • Năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch từ đó nội dung và đối tượng kiểm tra giám sát đã đi vào trọng tâm, trọng điểm.
Xem tin đã đăng theo ngày: