Lai Vung

Nhiều nỗ lực trong công tác kết nạp đảng viên

Cập nhật ngày: 10/03/2014 04:45:44

Thời gian qua, huyện Lai Vung có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2011 đến đầu năm 2014, toàn huyện kết nạp được 676 đảng viên, đạt 67,1% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên trên 3.450 đảng viên, đạt 2,13% so với dân số.


Đoàn viên thanh niên là một trong những đối tượng tạo nguồn
kết nạp Đảng

Huyện ủy Lai Vung đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành tổ chức triển khai, quán triệt đến tất cả các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác phát triển đảng; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc hướng dẫn, giúp đỡ các cấp ủy cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm. Đặc biệt, hàng năm Huyện ủy Lai Vung đều tập trung lãnh đạo chú trọng về nâng cao chất lượng, khắc phục “bệnh thành tích” trong công tác kết nạp đảng viên.

Với tinh thần quyết tâm, các cấp ủy cơ sở trong huyện đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, coi trọng việc xây dựng kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng tạo nguồn, gắn công tác kết nạp đảng viên với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy tốt vai trò các đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng nói chung và kết nạp Đảng nói riêng. Các cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo đoàn thể đề ra những giải pháp cụ thể, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chính trị và khuyến khích quần chúng tự giác rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Công tác tạo nguồn để kết nạp Đảng luôn được các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện. Đối tượng tạo nguồn tập trung vào giáo viên, đoàn viên thanh niên... và cả nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Việc tổ chức các phong trào, hoạt động để tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện được thực hiện thường xuyên. Thông qua đó, nhiều quần chúng ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện đã lãnh đạo chặt chẽ và thực hiện tốt công tác tạo nguồn; lãnh đạo thực hiện đồng bộ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu và bồi dưỡng cảm tình Đảng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú; định kỳ rà soát, xem xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng. Từ năm 2011 đến đầu năm 2014, các cấp ủy cơ sở đã giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng được 880 quần chúng, trong đó có 355 nữ.

Nhìn chung, thời gian qua, đảng viên mới kết nạp được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên 3 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số ít chi bộ trực thuộc cơ sở chưa nhận thức đúng đắn và quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên; việc kiểm tra, rà soát chất lượng nguồn kết nạp đảng viên của một số cấp ủy cơ sở chưa được chú trọng; quy trình xét chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu nguồn cảm tình Đảng đôi lúc chưa chặt chẽ... Huyện ủy Lai Vung đang tập trung phát huy những ưu điểm đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên của nhiệm kỳ vào đầu quí II năm 2015 (với 324 đảng viên).

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn