Tân Hồng

Tạo nguồn kết nạp đảng viên thông qua các phong trào cách mạng

Cập nhật ngày: 10/02/2014 05:19:41

Năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Hồng đã quyết định kết nạp 158/150 đảng viên, đạt 105% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.786 đồng chí (chiếm 3,01%) so với tỷ lệ dân số. Số đảng viên được kết nạp là cán bộ, công chức Nhà nước chiếm 39,3%; viên chức hoạt động hành chính sự nghiệp chiếm 34,2%. Tuổi đời bình quân của đảng viên được kết nạp năm 2013 là 26 tuổi (thấp hơn năm 2012 là 0,6 tuổi).

Đảng ủy xã Thông Bình (huyện Tân Hồng) là một trong những đơn vị đi đầu trong việc kết nạp đảng viên đạt kế hoạch đề ra trong thời gian qua. Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Thông Bình, nhờ địa phương làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời việc kết nạp đảng viên mới đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng, không chạy theo thành tích mà thiếu quan tâm đến chất lượng, làm ảnh hưởng uy tín và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Theo BTV Huyện ủy Tân Hồng, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn lãnh đạo tốt công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, khâu đánh giá, lựa chọn những đoàn viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu thông qua các phong trào hoạt động cách mạng ở địa phương, đơn vị gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để cử đi học lớp nhận thức về Đảng.

Trong năm 2013, toàn huyện Tân Hồng có 235 đoàn viên và hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu được học lớp nhận thức về Đảng. Sau khi học xong, các cấp ủy giao việc cho cảm tình đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ cho các đối tượng cảm tình Đảng. Hầu hết các đối tượng đều có ý thức phấn đấu, tự rèn luyện bản thân để được sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

BTV Huyện ủy Tân Hồng nhận định, số lượng đảng viên mới kết nạp trên địa bàn huyện vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày được nâng cao. Tuổi đời đảng viên càng trẻ dần, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác. Đặc biệt, phần lớn đảng viên mới kết nạp đều có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn