Đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng so với năm trước

Cập nhật ngày: 10/01/2014 06:11:29

Ngày 9/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2013. Trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013, BTV Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các tổ chức đảng liên quan tham mưu, giúp BTV Tỉnh ủy xây dựng quyết định, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát. BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra và kết luận 10/18 tổ chức đảng cấp dưới.

Đang chuẩn bị ban hành thông báo kết luận kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng cấp dưới. Đã thực hiện giám sát theo chuyên đề và cho ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 23/27 tổ chức đảng cấp dưới. Các tổ giám sát của BTV Tỉnh ủy đang tiến hành giám sát đối với 4 tổ chức đảng còn lại.

Năm 2013, các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ tỉnh đã xử lý kỷ luật 333 đảng viên (tăng 0,13%) so với năm 2012. Hình thức xử lý khiển trách 181, cảnh cáo 84, cách chức 21, khai trừ 47 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất, lối sống.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn