Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

Giám sát thường xuyên 176 tổ chức cơ sở đảng và 1.089 đảng viên

Cập nhật ngày: 27/12/2013 06:22:49

Năm 2013, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra được 4 tổ chức đảng, giám sát 2 tổ chức đảng và 2 cá nhân; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy giám sát thường xuyên 46 lượt cơ sở đảng trực thuộc về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện những Điều đảng viên không được làm.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy khối và UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành giám sát thường xuyên tổng cộng 176 tổ chức cơ sở đảng và 1.089 đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Kết quả, phần lớn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Năm 2013, UBKT Đảng ủy Khối chưa kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm do việc nắm thông tin từ cơ sở còn hạn chế. Riêng UBKT cơ sở đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết quả kiểm tra có vi phạm và đã xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn