Kết nạp mới thêm 1.083 đảng viên

Cập nhật ngày: 11/11/2013 04:10:07

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên (ĐV) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các hoạt động phong trào thiết thực để lựa chọn những đối tượng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Kết quả, trong 2 năm 2011-2012, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp được 1.083 ĐV, nâng tổng số ĐV toàn Đảng bộ lên 3.750 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ ĐV mới kết nạp là đoàn viên chiếm 75,9%, công đoàn viên 24,1%, học sinh - sinh viên 53,09%.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn