Lấp Vò

Triển khai công tác đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2013

Cập nhật ngày: 28/10/2013 04:26:29

Ban Tổ chức Huyện ủy Lấp Vò vừa tổ chức họp báo đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng quý III, năm 2013 và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2013.

Trong quý III, toàn thể các chi, đảng ủy, cán bộ đảng viên các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức, cán bộ, tập huấn công tác tổ chức, cán bộ cho các chi, đảng ủy cơ sở cũng như việc thẩm định hồ sơ kết nạp đảng viên, bổ sung lý lịch và nhập dữ liệu về công tác tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên ở các xã, thị trấn còn thấp so với kế hoạch đăng ký, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời,...

Để thực hiện tốt công tác tổ chức trong thời gian còn lại của năm 2013, Ban Tổ chức Huyện ủy đề ra kế hoạch: đẩy mạnh công tác tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên, tặng Huy hiệu Đảng; tham mưu thực hiện việc tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh”; báo cáo kết quả rà soát, thống kê, cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, năng lực yếu kém, làm việc cầm chừng cũng như tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013.

Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã triển khai, hướng dẫn việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2013; đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức viên chức; kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện chi tiết, rõ ràng các bước, trình tự thủ tục cũng như các biểu mẫu, sát với tình hình thực tế và phù hợp với từng loại hình, chi đảng bộ...

Tấn Long

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn