Huyện Tân Hồng

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 25/09/2013 06:47:18

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách xã hội quan trọng và có tính chia sẻ cộng đồng được Đảng, Nhà nước coi trọng và đề cao trong hệ thống an sinh xã hội. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Hồng, công tác BHXH, BHYT đã đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT từng bước hoàn thiện, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Người dân tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi về chăm sóc sức khỏe

Số người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT ngày càng tăng, quyền lợi của các đối tượng tham gia ngày càng đảm bảo. Đến nay, toàn huyện có gần 2.600 người tham gia BHXH; gần 2 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hơn 52 ngàn người tham gia BHYT; bình quân hằng năm có gần 600 lượt người hưởng trợ cấp BHXH, trên 137 ngàn lượt người khám chữa bệnh BHYT, 127 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

Tuy nhiên, việc thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: đối tượng tham gia BHXH còn thấp, diện bao phủ BHYT đạt khoảng 60% dân số; đối tượng tham gia BHYT bắt buộc chưa cao; việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm;... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác BHXH, BHYT, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện Tân Hồng có khoảng 30% lực lượng lao động tham gia BHXH, 20% lực lượng lao động tham gia BHTN và 70% dân số tham gia BHYT. Đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT. Các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể lãnh, chỉ đạo thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực thi pháp luật về BHXH. Từ đó, tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo đảm cho mọi người bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn