Đảng bộ xã Đốc Binh Kiều

Chuyển biến sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Cập nhật ngày: 06/09/2013 05:20:20

Qua một năm thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng bộ xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) đã khẩn trương tập trung xây dựng lộ trình và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, Đảng bộ xã có chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.


Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đốc Binh Kiều nghiêm túc khắc phục
những hạn chế, khuyết điểm

Kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI), tập thể BCH Đảng bộ xã nhận được 17 văn bản góp ý, 20 văn bản góp ý cho cá nhân trong BCH. Nội dung góp ý chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tác phong, giờ giấc làm việc, chưa quan tâm lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp, Đảng ủy xã khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, trong đó xác định 8 nhóm vấn đề cần khắc phục ngay sau kiểm điểm. Đồng chí Trần Bổn Thới - Bí thư Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều cho biết: “So với trước đây, khi chưa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), địa phương còn nhiều vấn đề “chưa thông” đối với tập thể và từng cá nhân. Qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập thể và cá nhân đã nhận thấy hạn chế, khuyết điểm phải khắc phục ngay”.

Đến nay, tập thể BCH Đảng bộ xã đã khắc phục hoàn thành các nội dung như: tình trạng BCH chưa quan tâm lãnh đạo đúng mức đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt đảng viên nơi cư trú, giáo dục rèn luyện đảng viên. Qua khắc phục, tư tưởng của đảng viên vững vàng; các chi bộ sinh hoạt lệ có nề nếp; công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thường xuyên hơn.

Theo Đảng ủy xã Đốc Binh Kiều, đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của BCH Đảng bộ xã, sự nỗ lực thực hiện của Bộ phận Thường trực và Tổ giúp việc; các cá nhân, tổ chức được phân công thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và luôn phấn đấu khắc phục hạn chế, khuyết điểm trên tinh thần nghiêm túc, đúng lộ trình và giải pháp.

Đối với cá nhân, tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo lộ trình đã đăng ký. Kết quả có tổng cộng 131 hạn chế, khuyết điểm của cá nhân cần khắc phục, đã khắc phục xong 105 hạn chế, khuyết điểm. Nhờ đó mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc về mặt tư tưởng sau khi kiểm điểm phê bình và tự phê bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Nguyên- Phó Bí thư Xã đoàn Đốc Binh Kiều cho biết: “Sau khi tiếp thu NQTW4, bản thân nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong công việc, từ đó có sự phấn đấu nhiều hơn, khắc phục những hạn chế trước đây. Tôi phụ trách mảng Đoàn thanh niên, nên tăng cường xuống cơ sở nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn đối với những chi đoàn hoạt động yếu, cầm chừng để có biện pháp giúp đỡ cho phong trào đoàn cơ sở mạnh hơn”.

Đồng chí Trần Bổn Thới nhấn mạnh: “Qua thực hiện NQTW4, làm chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên từ “nhận thức” sang “hành động”, nhất là thái độ phục nhân dân từng bước thay đổi tốt hơn; nội bộ có sự đoàn kết, gắn bó hơn qua những lần đóng góp ý kiến. Đối với các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã có kế hoạch chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã cơ bản hoàn thành. Có thể nói NQTW4 là đợt học tập chính trị có ý nghĩa sâu rộng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh”.

Dương Út

Gửi bình luận của bạn