Đảng ủy phường 1, thị xã Sa Đéc

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 30/08/2013 05:03:46

Đảng bộ phường 1, thị xã Sa Đéc có 14 chi bộ trực thuộc, 463 đảng viên. Đây là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất so với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy Sa Đéc.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) phường 1, thị xã Sa Đéc cho biết: “Những năm qua, Đảng bộ phường đã xây dựng và thực hiện nhiều chương trình kiểm tra, giám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát hàng năm của UBKT”.

Trong năm 2012, UBKT Đảng ủy phường đã chủ động tham mưu cùng Đảng ủy tổ chức công tác phê bình và tự phê bình cho 448/463 đảng viên, chiếm tỷ lệ 96,76%; thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 2 đảng viên về chấp hành nghị quyết, pháp luật Nhà nước; tổ chức 2 cuộc kiểm tra đối với 7 chi bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; phối hợp cùng Hội đồng nhân dân phường và các tổ chức đoàn thể tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác tuyển quân và quản lý các nguồn vốn vay trong đoàn viên, hội viên; giải quyết dứt điểm 1 đơn thư của công dân đối với đảng viên. UBKT Đảng ủy phường tham mưu thi hành kỷ luật trong đảng 1 đồng chí có ý thức pháp luật chưa tốt; tham gia giám sát ngoài chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc...

Theo đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, công khai, dân chủ, thẳng thắn, khách quan. Qua đó, kịp thời phát hiện những sai sót, những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, uốn nắn, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật đối với những tổ chức, cơ sở đảng và đảng viên vi phạm. Thông qua công tác giám sát còn có những đề xuất giúp cấp ủy kịp thời xem xét giải quyết, ngăn chặn những sai phạm.

Năm 2013, Đảng bộ phường 1 tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ trực thuộc nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đức Tuấn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn