Đề nghị xử lý kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Cập nhật ngày: 11/09/2013 04:18:51

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò mạnh dạn tiếp thu ý kiến đóng góp và khắc phục hạn chế nên có bước chuyển biến tích cực, trong đó địa phương lấy giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện việc "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện theo quy chế làm việc đã đề ra. Sau khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng ủy xã Tân Mỹ đã đề nghị xóa tên 1 đảng viên dự bị; kỷ luật với hình thức cảnh cáo 2 đảng viên; khiển trách 1 đảng viên và quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đồng chí vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn