Huyện Lấp Vò

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên trong các trường học

Cập nhật ngày: 20/09/2013 05:29:45

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học, Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò đã triển khai và thực hiện đạt kết quả tích cực.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học, hàng năm có 100% giáo viên tham gia học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về Bác, góp phần tích cực trong việc giáo dục đạo đức học sinh ở các trường.

Các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng trong trường học từng bước được củng cố phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 80 chi bộ, trong đó có 5 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 57 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn (có 1 đảng bộ bộ phận) và 23 chi bộ trực thuộc đảng ủy trường THPT, qua đánh giá chất lượng hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở ngày càng có hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Công tác kết nạp đảng viên ở các trường luôn được các cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo thực hiện nhằm nâng cao về số lượng, chất lượng đảng viên và tổ chức đảng trong các trường học. Năm 1998, tổng số đảng viên là giáo viên trong toàn huyện chỉ có 156 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,17%, nhưng đến nay toàn huyện có 1.381 đảng viên là giáo viên, chiếm 60,1% so với tổng số giáo viên.

Công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt trong các trường được các cấp ủy triển khai thực hiện từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định trên cơ sở phát huy dân chủ như tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng trong đơn vị, hằng năm tiến hành nhận xét, đánh giá chất lượng cán bộ. Toàn huyện có 72,33% cán bộ quản lý đạt chuẩn; về chuyên môn trình độ thạc sĩ có 0,42%, cử nhân 56,24%, cao đẳng 22,84% và trung học sư phạm 20,50%. Những năm qua, huyện đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, cử cán bộ tham gia học lớp Trung cấp lý luận Chính trị cho 108 lượt giáo viên đang là cán bộ quản lý hoặc là nguồn quy hoạch cán bộ quản lý các trường.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Huyện ủy Lấp Vò tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện; củng cố các đoàn thể trong trường học, phấn đấu có 90% trở lên các tổ chức đoàn thể trong trường học đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đoàn thể yếu, kém; tiếp tục tăng cường công tác phát triển Đảng trong trường học có từ 90 - 95% chi bộ trong trường học đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu, kém; phấn đấu có từ 95% trở lên số cán bộ quản lý trong các nhà trường là đảng viên; tăng cường lãnh đạo mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức đảng ngành giáo dục đào tạo huyện với các cấp ủy địa phương và các ban, ngành liên quan đối với công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học.

Trần Lê Sơn Tra

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn