Xã Thường Phước 2

Kết nạp thêm 17 đảng viên mới

Cập nhật ngày: 23/09/2013 06:57:58

Trong 9 tháng năm 2013, Đảng bộ xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) kết nạp thêm 17 đảng viên (ĐV) mới, nâng tổng số ĐV của toàn Đảng bộ lên 209 đồng chí.

Công tác triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được thực hiện nghiêm túc, gắn với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã theo tinh thần Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đối với 121 ĐV về chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức trách nhiệm vụ được giao, đạo đức lối sống và việc khắc phục hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết số 12. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy vẫn còn một số ĐV có tác phong và tinh thần trách nhiệm chưa cao, được nhắc nhở khắc phục những hạn chế.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn